תשלומים

אנו בעיריית חריש שואפים להקל על התושבים בעיר ולכן בנינו מערכת תשלומים ידידותית לתשלומים והצגת פרטי דו״ח.

לחץ על האפשרות הרצויה

"דו"ח פיקוח" זוהי הודעה על תשלום קנס בשל עבירה על חוק מחוקי העזר העירוני או חוקי סביבה כדוגמת חוק שמירת הניקיון. דו"חות הפיקוח ניתנים ע"י פקחים, בדו"ח שנמסר לך ניתן לראות את פרטי העבירה ותמונות העבירה. באפשרותך לשלם את דו"ח הפיקוח באתר זה באמצעות הקשת הנתונים מהדוח בשדה המתאים.

לרשות חייב אשר קיבל הודעת קנס עומדים 90 יום על מנת לשלם את הקנס או לחילופין לערער עליה, לבקש להישפט בגינה ולבקש להסבה. בכל מקרה בו חייב לא שילם את הודעת הקנס בתוך 90 ימים מיום המצאת ההודעה ולא נקט בכל פעולה אחרת כמתואר, הקנס אותו קיבל הופך לחלוט ומתווספים לו חיובים בגין פיגורים. הקנס החלוט נשלח במסגרת "דרישת תשלום". בלחיצה על הכפתור "תשלום דרישת תשלום" באפשרותך לשלם את הקנס, זאת אף במקרה בו ננקטו נגדך הליכים אכיפה מנהליים (כגוןצווי עיקול בנקצווי עיקול מיטלטלין ברישוםצווי עיקול מיטלטלין בפועל וכו ….)

בלחיצה על כפתור "פרטי דוח" ניתן לצפות בהודעת תשלום הקנס המקורית, לרבות קבלת פרטים אודות העבירה, תאריך ושעת העבירה, תיאור העבירה, סכום הקנס המקורי וכן פרטים נוספים ככל כשקיימים. בנוסף, בלחיצה על כפתור זה, ניתן גם לצפות בתמונות המתעדות את העבירה.

בלחיצה על כפתור "ערעור על דוח פיקוח" ניתן להגיש ערעור בטופס אינטרנטי ממוחשב, ההגשה מתבצעת באמצעות הזנת פרטים רלוונטיים לבקשה, פרטי הדוח וחומרים נלווים נדרשים.
לרשות חייב אשר קיבל הודעת קנס עומדים 30 יום על מנת לשלם את הקנס או לחילופין לערער עליה, לבקש להישפט בגינה ולבקש להסבה.
בכל מקרה בו חייב לא שילם את הודעת הקנס בתוך 90 ימים מיום המצאת ההודעה ולא נקט בכל פעולה אחרת כמתואר, הקנס אותו קיבל הופך לחלוט ומתווספים לו חיובים בגין פיגורים.

בלחיצה על כפתור "צפייה בסטטוס ערעור על דוח פיקוח" ניתן לצפות בעדכון ובהחלטות בהקשר לערעור שהוגש, הצפיה מתבצעת באמצעות הזנת פרטים רלוונטיים לבקשה ופרטי הדוח.