שירותים בתחום הפיקוח העירוני

  • מיתר מעניקה שירותים בעבור הרשויות השונות לגביית קנסות שהוטלו על ידי העיריות ו/או על ידי בתי משפט לעניינים מקומיים, אכיפת גזרי דין בהתאם לעבירות על חוקי עזר שונים, עבירות על  חוק רישוי עסקים, חוק התכנון והבניה, עבירות קנס וברירות משפט  על סוגיהם השונים, אכיפת חוקים בעניין איכות הסביבה: עיצומים כספיים, צווי ניקוי וגזרי דין של המשרד להגנת הסביבה,  ועוד..
  • מיתר מפעילה מערכת חדשנית ומתקדמת המנהלת את מערך הפיקוח העירוני בכל הקשור לדו"חות וקנסות פיקוח עירוני.
  • מיתר מציידת את פקחי הרשות במסופונים מתקדמים המאפשרים רישום דו"חות באופן יעיל, ממוקד ונוח.