שירותים בתחום הארנונה

  • מיתר מפעילה מערכות מידע מתקדמות לניהול חיובי ארנונה ומים שוטפים וגבייתם.
  • מיתר מספקת שירותי אכיפת גבייה וגביית עבור חובות עירוניים שוטפים וכן חובות שבפיגור וחובות היסטוריים.
  • מיתר מטפלת באכיפת גבייה ובגביית חובות של ארנונה, מים וביוב, תשלומי חובה ותשלומים אחרים, הכל בהתאם לבחירת הלקוח.
  • מיתר שולחת עבור לקוחותיה דרישות תשלום בדואר.
  • מיתר מבצעת עבור לקוחותיה עיקולים, לרבות הטלת עיקולי בנקים, עיקולי שכר, עיקולי צד ג', עיקולי מיטלטלין, עיקולי רכב במשרד התחבורה, עיקולי נכסים ורישום הערות אזהרה ברשם המקרקעין.
  • מיתר מספקת שיורת של הוצאת מעוקלים, תפיסתם, הטענתם, הובלתם וכל שאר העבודות הכרוכות בשינועם, פריקתם ואחסונם.
  • מיתר מספקת שירותי תפיסת כלי רכב, גרירתם ומכירת מעוקלים לרבות פרסום המכירה.